Област: теоријско објашњење радњи са возилом

У тексту је приказано теоријско објашњење припремне радње „Подешавање возила“ и могућа питања у вези те радње.

Подешавање возила

Поред редовне употребе сигурносних појасева, безбедно и лагодно учешће у саобраћају са возилом у многоме зависи од добро подешеног седишта и других елемената који омогућавају успешно управљање возилом.  Почетак:  возач се налази у возилу, седи на возачком седишту:

мотор не ради,  активирана је паркирна кочница и  мењач је у првом степену преноса или у степену за вожњу уназад.

1. корак:подешавање доњег дела возачког седишта

Подесити доњи део возачког седишта, прво по висини а затим по дужини возила тако да возач, при томе може да притисне папучу спојнице до крајњег положаја, а да му лева нога остане благо повијена у колену.

 

2. корак:  подешавање наслона

Подесити наслон седишта за нормалан седећи положај под углом од 90о до 120о, тако да тело буде ослоњено на три места: надколенице, карлица и леђа.

Наслон главе подесити тако, да средина наслона буде у висини потиљка.

 

  1. корак: подешавање возачких огледала

       Подесити возачка огледала.

Унутрашње огледало се подешава тако да возач погледом, без померања главе, може лако да види простор иза возила право, односно, лево и десно колико је могуће подједнако, кроз задње ветробранско стакло.

Код новијих возила прво се подешава лево огледало. Наиме подешавањем левог истовремено се помера и десно огледало. Ако је неопходно извршити корекцију десног огледала бира се опција подешавања десног огледала.
Бочна огледала се подешавају тако да возач може благим покретом главе да види уски део бока возила, део простора поред и иза возила.

Десно бочно огледало може бити подешено и мало ниже (ка путу), тако да се на одређеној удаљености може видети ивица коловоза.

Подешавањем свих огледала треба омогућити што већу дужину погледа уназад.

4. корак:  подешавање точка управљача

Подесити         точак    управљача,     на возилима код којих је то могуће, по висини и удаљености од возача, да би   померање-окретање   било поуздано, лако и лагодно.

Обратити         пажњу да        точак управљача не омета прегледност контролне табле.

5. корак:  заузимање правилног положаја; копчање и подешавање сигурносног појаса

По извршеном подешавању возила возач мора заузети правилан положај тела на седишту.

Закопчати сигурносни појас а затим подесити граничник појаса (ако постоји). Граничник појаса се подешава тако да појас буде уз тело а да не притиска делове тела.

Крајрадња подешавања возила је завршена, следи анализа и оцена.

Правилно подешено возило је један од првих услова за лагодно, сигурно и безбедно учешће у саобраћају.

Ostavi komentar