Lekarsko uverenje

Lekarsko Uverenje

Sledeći korak je vađenje lekarskog uverenja. Lekarsko je neophodan uslov za početak praktične obuke u auto skoli. Vadi se u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi (medicina rada). Vaznost lekarskog uverenja je godinu dana za obuku, a 6 meseci za vađenje vozačke dozvole.