Teorijska obuka

Teorijska obuka

Da bi se prisustvovalo casovima teorijske nastave obavezno je ispuniti uslove:

  • Kandidat mora imati navrsenih 16 godina
  • Lična karta je obavezna

Teorijska nastava B kategorije za početnike traje 40 časova. Dnevno kandidat može imati maksimalno 3 časa teorije. Obuka se održava u prostorijama auto škole. Prisustvo časovima je obavezno. Optimalno vreme za završetak nastave je 20 dana.